Máme radi leto po celý rok Máme radi leto po celý rok
Senegal
Kúzelná krajina s milými a dobrosrdečnými ľuďmi, kilometrami rozprávkových piesočných plážı́ lemovaných palmami a nádhernými scenériami saván s posvätným stromom baobab.

Na čo sa môžete tešiť na dovolenke v Senegale?

nezabudnuteľnú exotickú dovolenku v srdci Afriky
nový moderný hotel RIU Baobab 5* s exkluzívnymi all inclusive službami a unikátnou plážou s jemným pieskom
jedinečné zážitkové výlety
skúsený delegát, ktorý Vám bude počas pobytu vždy k dispozícii
animátori Klubu Leto sa radi postarajú o Váš športový a kultúrny dovolenkový program

Top miesta

v Senegale

Prírodná rezervácia Bandia
Jazda džı́pmi do srdca senegalského pokladu, prı́rodnej rezervácie Bandia, Vám ukáže zákutia baobabových lesov v sprievode najrôznejšı́ch druhov afrických divokých zvierat. Uvidı́te žirafy, antilopy, pštrosy, krokodı́ly, nosorožce či skákajúce opice v ich prirodzenom prostredı́. Zážitok, bez ktorého výlet do Afriky nebude kompletný.
Ostrov mušlí Fadiouth
Tajomný ostrov mušlı́, ktorými sú zdobené dokonca aj tradičné obydlia, chodnı́ky a cesty. Zažijete autentickú Afriku, spoznáte milých miestnych ľudı́, ich zvyky a kultúru. Joal-Fadiouth je mestečko v regióne Thiès, juhovýchodne od hlavného mesta Dakar. Z pevninskej časti Joal sa po moste dostanete na ostrov mušlı́, Fadiouth. Zaujı́mavosťou ostrova sú okrem iného aj kresťanský a moslimský cintorı́n.
Ostrov Gorée
Ostrov Gorée, od pevniny vzdialený iba 2 km, je najmenšou mestskou časťou hlavného mesta Dakar. Vďaka svojej bohatej histórii je zapı́saný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ostrov Gorée sa neslávne preslávil vďaka rozsiahlemu obchodu s otrokmi od pätnásteho do deväťnástneho storočia. Architektúra ostrova je charakterizovaná kontrastom medzi budovami, kde žili otroci a prepychovými vilami otrokárov.
Saloum Delta
Saloum delta je delta v ústı́ rieky Saloum, na mieste, kde sa vlieva do Atlantického oceánu. Delta o rozlohe 180 tisı́c hektárov, na ktorej sa nachádza viac ako 200 ostrovov, bola v roku 2011 zapı́saná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Rozprestiera sa 72,5 kilometra pozdĺž pobrežia a 35 kilometrov do vnútrozemia. Počas plavby deltou rieky Saloum pomedzi mangrovnı́kmi budete pozorovať rôzne exotické vodné vtáky. Pri brehoch rieky si budete môcť vychutnať miestne špeciality.
Ružové jazero (Jazero Retba)
Jeho jedinečnosť spočı́va v netradičnom ružovom sfarbenı́, ku ktorému intenzı́vne dochádza v obdobı́ sucha. Môže za to prı́tomnosť rias Dunaliella salina, ktoré pri pôsobenı́ slnečného žiarenia vytvárajú červený pigment. Od mora ho delia len duny a preto nie je prekvapenı́m, že podobne ako Mŕtve more obsahuje veľké množstvo soli. Jazero je tiež známe vďaka Rallye Parı́ž – Dakar, pretože bolo cieľom populárnych automobilových pretekov.
Hlavné mesto Dakar
Dakar, 3 miliónová moderná metropola s koloniálnym nádychom, svetovo známa v spojenı́ Rallye Parı́ž – Dakar, je hlavným a najväčšı́m mestom Senegalu. V 15. storočı́ bol Dakar okupovaný Portugalcami, ktorı́ využı́vali ostrov Goree ako centrum obchodu s otrokmi. Francúzi prevzali moc nad ostrovom v roku 1677 a postupne sa Dakar stal hlavným mestom francúzskej koloniálnej rı́še. V roku 1902 Dakar nahradil Saint Louis ako hlavné mesto francúzskej západnej Afriky a v roku 1960 sa stal hlavným mestom samostatnej republiky Senegal.

Senegalská kultúra

Kultúra
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúra
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúra
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
Kultúru Senegalu definujú štyri slová – Kersa (úcta k druhým), Tegin (slušné spôsoby), Terranga (pohostinnnosť) a Thiossane, čo znamená história a tradı́cia.
K neoddeliteľnej súčasti každodenného života Senegalčanov patrı́ hudba. Národnou tanečnou hudbou Senegalu je Mbalax. Ide o spojenie tradičných zvukov domorodého bubnovania s modernou hudbou. Mnohı́ senegalskı́ hudobnı́ci sú veľmi populárni nielen v Senegale a afrických krajinách, ale speváci ako Baaba Mal či Youssou N´Dour sa preslávili po celom svete. Zaujı́mavosťou je, že tu vyrastal aj známy americký spevák Akon. Senegalčania od nepamäti oslavovali tancom rôzne prı́ležitosti ako vı́ťazstvá v bojoch, narodenia či svadby. Kráľom senegalských tancov je Sabar. Tanečnı́ci skákajúci v rytme bubnov vytvoria veľký kruh a v jeho centre následne tancujú buď jednotlivci alebo dvojice.
Za zmienku rozhodne stojı́ aj ďalšı́ známy tanec Kankurang, ktorý bol vďaka jeho rituálnemu významu zaradený na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V strede kruhu tancuje muž s pomaľovaným telom oblečený v odeve z listov a tvá rou prekrytou maskou z kôry stromov.
1/3

Baobab

Top výlety

Jazda džípmi do srdca senegalského pokladu, prírodnej rezervácie Bandia, Vám ukáže zákutia baobabových lesov v sprievode najrôznejších druhov afrických divokých zvierat. Uvidíte žirafy, antilopy, pštrosy, krokodíly, nosorožce či skákajúce opice v ich prirodzenom prostredí. V levej rezervácií navštívite divoké šelmy v džípoch chránených klietkou. Zážitky, bez ktorých výlet do Afriky nebude kompletný.
Zažite iný svet, zažite Afriku na vlastnej koži! Miestnou raritou je ostrov postavený z mušlí. V kresťanskej dedinke Joal navštívime rybársky trh a prístav s unikátnou atmosférou typickou pro miestnu oblasť. Tradície a život ako taký nám pomôže priblížiť spoločná návšteva dedinky Sererov (v prípade záujmu a možností aj školy), kde nahliadneme neplánovane do jedného z domov. Zaujímavosťou je aj zastávka pri jednom z najstarších baobabov (2400 rokov), posvätnom strome africkej divočiny. Krátka pohodová plavba po rozsiahlej delte rieky Saloum a Sini, prírodného parku na zoznamu UNESCO, je taktiež súčasťou miestneho koloritu. Na krátke osvieženie si môžete zobrať aj plavky.
Objavujte s nami top miesta v Senegale. Po panoramatickej jazde Dakarom (Námestie nezávislosti, prezidentský palác a iné významné budovy), tzv. Parížom Afriky, nasadneme na loď a vydáme sa na malebný ostrov Gorée (UNESCO), ktorý je jedným z najdôležitejších pripomenutí africkej minulosti - kolonializmu a otroctva. Aj preto stojí v popredí záujmu významných osobností pri návšteve Senegalu. Málokto vie, že ojedinelé Ružové jazero býva slanšie ako Mŕtve more. Spomienku na Rally Dakar si pripomenieme jazdou na dunách pri Atlantiku, kde závod spravidla končil alebo začínal.
Nakúpte domov suveníry a užite si atmosféru miestneho trhu. Pri výlete do Saly, centra miestnych Francúzov, navštívite aj rodinnú firmu vyrábajúcu likéry z afrického ovocia alebo unikátnu výrobňu marmelád.
Dvojdňový výlet s jedinečnou možnosťou prenocovania na púšti v pohodlných stanoch. Pri západe slnka sa povozíte na ťavách po zlatistých dunách a neskôr si vychutnáte lahodnú večeru a program pri ohníku. Druhý deň sa na kočiaroch ťahanými koňmi vydáme do bývalého hlavného mesta St. Louis so zaujímavou architektúrou. Výlet iba s anglickým sprievodcom. Nutný minimálny počet účastníkov.
Základné informácie

Štátne zriadenie: republika
Oficiálny názov: Senegalská republika
Mena: Západoafrický frank, 1 frank CFA = 100 centimov
Rozloha: 196190 km2
Hlavné mesto: Dakar
Počet obyvateľov: 16 577 409
Úradný jazyk: francúzština
Náboženstvo: islam
Časový posun: V Senegale je čas posunutý dozadu o 2 hodiny oproti Slovensku k LSEČ (- 2) a o 1 hodinu dozadu oproti Slovensku k ZSEČ (-1)
Víza: nevyžadujú sa
Cestovný doklad: Občania SR môžu vstupovať na územie krajiny s platným cestovným dokladom • všetci občania vrátane maloletých detí musia mať vlastný cestovný doklad • minimálna doba platnosti cestovného dokladu je 6 mesiacov po návrate
Pobytová taxa:v hoteli Riu Baobab sa platí na mieste 1,52 Eur/osoba/noc, v ostatných hoteloch sa taxa neplatí
Trieda ubytovacieho zariadenia: klasifikácia podľa krajiny Senegal
Trasa cesty: Slovensko - Senegal
Očkovanie: nie je povinné
Napätie: 230 V
Telefónna predvoľba do Senegalu: +221
Veľvyslanectvo SR: Slovenská republika nemá v Senegale diplomatické zastúpenie. Príslušným úradom je veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nigérii.

Popis
Senegal patrí medzi africké krajiny, v ktorých sa emócie a radosť zo života aj dnes vyjadrujú tancom, hudbou či hrou na tradičné bubny. Atlantický oceán obmýva západné brehy Senegalu a vytvára tak viac ako 500 km nádherného pobrežia. Neopakovateľné zážitky vyvolá aj divoká príroda a unikátne pamiatky. Milovníkov africkej divočiny nadchne prírodná rezervácia Bandia Safari s typickou africkou faunou a flórou a najmä s rezerváciou s levmi žijúcimi vo voľnej prírode (unikátny zážitok pre deti i dospelých). Známa je ornitologická rezervácia Djoudj s jeden a pol miliónom unikátnych vtáčích jedincov. Rušný kozmopolitný život ponúka hlavné mesto Dakar s 3 miliónmi obyvateľov, zachovalou koloniálnou architektúrou a množstvom galérií a múzeí. V blízkosti hlavného mesta sa nachádza Zelený Mys – najzápadnejšie miesto kontinentu či ostrov Gorée, ktorý preslávila história spojená s otroctvom. Medzi prírodné úkazy patrí Ružové jazero s vysokým obsahom soli, za sýto ružovú farbu vďačí riase Dunaliella Salina. Práve pri brehoch jazera pravidelne končila záverečná etapa legendárnej Rallye Dakar. Vychutnajte si aj senegalskú gastronómiu, ktorá patrí k najpestrejším a najchutnejším v Afrike. Senegalci o sebe tvrdia, že sú zemou Terranga, čo v preklade znamená pohostinnosť.
Poloha
Senegal sa nachádza na západe Afrického kontinentu. Hraničí s Mauritániou na severe, Mali na východe, Guineou na juhovýchode a Guineou-Bissau na juhozápade. Na severe, východe a juhu obklopuje Gambiu, ktorá oddeľuje južnú oblasť Senegalu Casamance od zvyšku krajiny. Senegal zdieľa námornú hranicu s Kapverdami, ktoré ležia 560 kilometrov od senegalského pobrežia. Zelený Mys (Cap-Vert), po ktorom sú Kapverdy pomenované je najzápadnejším miestom kontinentálnej Afriky.
Klíma
Senegal je vďaka tropickej klíme a príjemnej teplote mora i vzduchu vhodný na návštevu po celý rok. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 30-32 stupňov v závislosti od ročného obdobia.
Príroda
Rozmanitá príroda patrí k najväčším lákadlám Senegalu. K najznámejším miestam patria čarovné pobrežie Atlantického oceánu, bažiny s mangrovníkmi, mohutné rieky, savany, plantáže baobabov a rozsiahle púšte. Baobab sa považuje za symbol Senegalu, charakterizuje silu a dlhovekosť. Najstaršie senegalské baobaby dosahujú vek až 1000 rokov. V juhovýchodnej časti krajiny sa nachádza hornatá oblasť Fouta Djallon s nádhernými vodopádmi. Pri hraniciach s Guineou sa rozprestiera Národný park Niokolo-Koba, kde je možné vidieť stovky druhov cicavcov, vtákov či množstvo plazov a obojživelníkov. Delta riek Bandiala, Saloum a Diombos vytvára okúzľujúci prírodný unikát, ktorý žiari mnohými farbami a je domovom pre 560 tisíc vtákov. Množstvo morských korytnačiek žije v Národnom parku Langue de Barbarie. Lesnatý a mangrovníkový porast je charakteristický pre národný park Casamance, ktorý je domovom leopardov, hrochov, krokodílov a vtákov.
História
Senegal bol osídlený už od počiatku ľudstva, ale archeologické práce, z ktorých by bolo možné spraviť presnejšie hodnotenie, stále pokračujú. V 11. storočí bolo územie dnešného Senegalu súčasťou ríše Mali a Songhai. V tomto období sa začal šíriť Islam. V priebehu 15. storočia prenikli na túto zem Európania. Ako prví územie objavili Portugalci, ktorí tu zakladali obchodné osady a neskôr sa pripojili aj Francúzi, Holanďania a Briti. Približne od roku 1840 sa začali Francúzi dostávať aj do vnútrozemia a pričlenili Senegal do kolónie Senegambia, ktorá sa v roku 1904 stala súčasťou Francúzskej západnej Afriky. V roku 1958 bol Senegal osamostatnený, aby v roku 1959 vstúpil do Malijskej federácie. V roku 1960 vyhlásil Senegal nezávislosť a ešte v tom istom roku získal členstvo v OSN. Prvým prezidentom sa stal Léopold Sédar Senghor, ktorý študoval vo Francúzsku a ako básnik zložil aj senegalskú národnú hymnu "Pincez tous vos koras, frappez les balafons". V roku 1982 sa Senegal opäť spojil s Gambiou do konfederácie Senegambia, tá sa však rozpadla v dôsledku etnického konfliktu s Mauretániou, ktorý vypukol v roku 1989. Konflikt bol ukončený mierovou zmluvou v roku 1992.
Kuchyňa
V senegalskej kuchyni sa dokonalo miešajú severoafrické, západoafrické, francúzske a portugalské vplyvy, čo z nej robí jednu z najpestrejších kuchýň afrického kontinentu. Medzi základné suroviny patria čerstvé ryby, morské plody, jahňacie a kuracie mäso, strukoviny, arašidy, ryža nazývaná yassa a kuskus. Pokrmy sú výrazne dochutené mnohými druhmi čerstvých a sušených byliniek. V zime dozrievajú citrusy, banány, melóny, papája či kokosy. Typickým jedlom je tieboudienne, rybacie rizoto s bylinkami a zeleninou. Vyhľadávaný je aj kurací pokrm maffe v arašidovej omáčke alebo yassa au poulet – kura s cibuľkou a citrónovou omáčkou. Tradičným senegalským nápojom je bisap, pripravovaný z listov ibišteka, ktoré mu dodávajú fialovú farbu a zaujímavú chuť. V prímorských hoteloch radi zamestnávajú prestížnych francúzskych kuchárov, ktorí obohacujú domácu gastronómiu.