Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. (ďalej len Všeobecné zmluvné podmienky)

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF