Poistenie proti úpadku

Poistenie insolventnosti dojednané s Generali Poisťovňa, a.s. – Európska cestovná poisťovňa je platné pre Zmluvy o zájazde uzatvorené od 1.1.2021.

Poistenie proti úpadku

Poistenie insolventnosti dojednané s Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je platné pre Zmluvy o zájazde uzatvorené do 31.12.2020 (bez ohľadu na dátum zájazdu). V zmysle Zákona 136/2020 Z.z. poistná zmluva kryje aj všetky Oznámenia o náhradnom zájazde resp. Dohody o zmene Zmluvy o zájazde vystavené v roku 2020 (bez ohľadu na dátum náhradného zájazdu).

Poistenie proti úpadku