Poistenie proti úpadku

Poistenie insolventnosti dojednané s Generali Poisťovňa, a.s. – Európska cestovná poisťovňa je platné pre Zmluvy o zájazde uzatvorené od 1.1.2022.

Certifikát - poistenie insolventnosti 2022

Poistenie insolventnosti dojednané s Generali Poisťovňa, a.s. – Európska cestovná poisťovňa je platné pre Zmluvy o zájazde uzatvorené od 1.1.2021.

Poistenie proti úpadku