Zľavy

Júnové zľavy

do 30. 6. 2024

LETO 2024

Vyberte si zľavu, ktorá vám najviac sadne:

Zľava až do 40%

Percentuálna zľava zo základnej ceny každej cestujúcej osoby (vrátane detí). Výška zľavy je uvedená pri každom hoteli.

Alebo

2 deti zadarmo

Pobyt a letecká doprava vo vybraných hoteloch a kapacitách pre dve deti zadarmo (za deti sa platia len povinné a nepovinné poplatky/príplatky).

Alebo

1 dieťa zadarmo a zľava až do 20%

Pobyt a letecká doprava vo vymedzených hoteloch a kapacitách pre jedno dieťa zadarmo (za dieťa sa platia len povinné a nepovinné poplatky/príplatky) a polovičná percentuálna zľava zo základnej ceny pre spolucestujúce osoby. Výška zľavy je uvedená pri každom hoteli.

Navyše pre každého:

Záloha 50%

Plná výška zľavy už pri 50% zálohe.

Seniorská zľava 20 EUR

 • Jednorazová zľava pre klienta narodeného pred 31.12.1963.
 • Zľava sa nevzťahuje na zájazdy realizované v mesiacoch júl a august 2024.
 • Zľavu nie je možné kumulovať so zľavami typu Last Minute.

Nakupujte bez obáv:

Garancia bezplatnej zmeny termínu

 • Až do 30 dní pred nástupom na zájazd.
 • V prípade nového zájazdu sa uplatnia aktuálne cenové podmienky. Pokiaľ je cena nového zájazdu nižsia ako cena pôvodného zájazdu, platí cena pôvodného zájazdu.

Zmena cestujúceho až do 14 dní pred nástupom na zájazd

 • Pri zmene viacerých osôb v izbe, resp. pri zmene 1 osoby v jednolôžkovej izbe, platí táto možnosť až na základe spätného potvrdenia CK Hydrotour.
 • Platí na zájazdy organizované CK Hydrotour.
 • Poplatok za zmenu 40 EUR/osoba.

Doplatok (50% z ceny zájazdu) do 30 dní pred nástupom na zájazd.

Dodatočné informácie:

Bonus sa vzťahuje len na osoby platiace za pobyt a/alebo letenku.
Akcia deti zadarmo je platná pri hoteloch so základnou zľavou nad 29%.
Akcia garancia bezplatnej zmeny termínu sa nevzťahuje na destináciu Korfu.
V prípade dojednania poistenia je poistné splatné v plnej výške pri objednaní zájazdu. Poistné je nevratné.


First Moment

do 30. 6. 2024

EXOTIKA 2024/2025

Zľava až do 32%

Percentuálna zľava zo základnej ceny každej cestujúcej osoby (vrátane detí). Výška zľavy je uvedená pri každom hoteli.

Navyše pre každého:

Záloha iba 30%

Plná výška zľavy už pri zálohe 30%.

Nakupujte bez obáv:

Garancia bezplatnej zmeny termínu

 • Až do 30 dní pred nástupom na zájazd.
 • V prípade nového zájazdu sa uplatnia aktuálne cenové podmienky. Pokiaľ je cena nového zájazdu nižšia ako cena pôvodného zájazdu, platí cena pôvodného zájazdu.

Zmena cestujúceho až do 14 dní pred nástupom na zájazd

 • Pri zmene viacerých osôb v izbe, resp. pri zmene 1 osoby v jednolôžkovej izbe, platí táto možnosť až na základe spätného potvrdenia CK Hydrotour.
 • Platí na zájazdy organizované CK Hydrotour.
 • Poplatok za zmenu 40 EUR/osoba.

Doplatok (70% z ceny zájazdu) do 30 dní pred nástupom na zájazd.

Dodatočné informácie:

V prípade dojednania poistenia je poistné splatné v plnej výške pri objednaní zájazdu. Poistné je nevratné.

Všeobecné podmienky zliav

 1. Zľava sa vzťahuje na základnú cenníkovú položku každej osoby na základnom lôžku a na prístelke, resp. zdieľanom lôžku, vrátane detí, pokiaľ nie je uvedené inak.
 2. Základnou cenníkovou položkou sa rozumie deklarovaná cena uvedená v základnom cenníku bez akýchkoľvek povinných a nepovinných príplatkov (napr. Príplatky za jednolôžkovú izbu, plnú penziu, výhľad na more, servisný poplatok, komplexné cestovné poistenie, palivový príplatok a pod.).
 3. Žiadnu zľavu nemožno uplatňovať pri ponukách typu last minute/last moment, pokiaľ nie je uvedené inak.
 4. Klient má právo si uplatniť ten typ zľavy, ktorý je v súlade s podmienkami akcie, pre neho najvýhodnejší.
 5. Nárok na príslušnú zľavu za skorý nákup vzniká za podmienky zaplatenia plnej ceny zájazdu, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri uhradení minimálnej zálohy (pri akciách, ktoré to umožňujú) bude percentuálna zľava znížená o 5%, pokiaľ nie je uvedené inak. Kombinácia zliav je možná len za podmienok stanovených pri konkrétnom type zľavy, resp. akcie. V prípade kumulácie zliav sa deklarovaná percentuálna zľava počíta súčtom percentuálnych zliav zo základnej katalógovej ceny a následne je zvýšená o prípadnú paušálnu zľavu (seniorská a pod.).
 6. Rozhodujúcimi podmienkami pre uplatňovanie deklarovaných detských zliav je termín dovŕšenia príslušného veku dieťaťa a ubytovanie dieťaťa na prístelke, príp. Na zdieľanom lôžku s minimálne dvomi dospelými osobami na základnom lôžku v spoločnej izbe.
 7. V prípade využitia akcie „možnosť zmeny termínu“, alebo akcie „možnosť zmeny destinácie“, budú pri výpočte ceny za nový zájazd uplatnené ceny a zľavy platné v deň podpisu novej zmluvy o obstaraní zájazdu/zmluvy o zájazde.