Zľavy

Leto 2021 – First Moment

1 Percentuálna zľava (viď konkrétny hotel) zo základnej ceny KAŽDEJ cestujúcej osoby (vrátane detí) pri zaplatení požadovanej zálohy v termíne do skončenia konkrétnej akcie.

2 Pobyt a letecká doprava pre dve deti zadarmo (za deti sa platia len povinné a nepovinné poplatky/ príplatky). Akcia 2 deti zadarmo sa týka detských cenníkových položiek, ktoré sú v cenníkoch na stránke www.hydrotour.sk označené ikonkou „2 DETI ZADARMO“, a platí pri uhradení požadovanej zálohy v termíne do skončenia konkrétnej akcie.

3 Pobyt a letecká doprava pre jedno dieťa zadarmo (za dieťa sa platia len povinné a nepovinné poplatky/príplatky) a polovičná percentuálna zľava (viď konkrétny hotel) pre spolucestujúce osoby. Akcia 1 dieťa zadarmo sa týka detských cenníkových položiek, ktoré sú v cenníkoch na stránke www.hydrotour.sk označené ikonkou „1 DIEŤA ZADARMO“, a platí pri uhradení požadovanej zálohy v termíne do skončenia konkrétnej akcie.

Seniorská zľava 20 EUR pre klienta narodeného pred 31.12.1960 (netýka sa zájazdov realizovaných v mesiacoch júl a august).

Doplňujúce informácie k FM

Doplňujúce informácie – Oznámenie o náhradnom zájazde (ďalej len Oznámenie), Dohoda o zmene zmluvy
FM

Dodatočná kumulatívna zľava
Do 15.04.2021
dodatočná kumulatívna zľava +3% na rok 2021 + dodatočná kumulatívna zľava +3% na rok 2022.
Do 30.04.2021 dodatočná kumulatívna zľava +2% na rok 2021 + dodatočná kumulatívna zľava +2% na rok 2022.
Do 31.05.2021 dodatočná kumulatívna zľava +1% na rok 2021.

Plná výška zľavy už pri VRATNEJ ZÁLOHE 50 EUR/osoba. Platí do 15.4.2021.

PREDĹŽENIE MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO STORNA ZÁJAZDU do 15.05.2021 (pôvodne do 15.04.2021)

Akcia platí pre nových klientov aj klientov s už podpísanou a potvrdenou Zmluvou o obstaraní zájazdu alebo Dohodou o náhradnom zájazde. 

Predĺženie sa vzťahuje na:

V prípade využitia možnosti požiadať o zrušenie Dohody o náhradnom zájazde so spätnou platnosťou až do 15.05.2021 sa obnoví platnosť pôvodného Oznámenia alebo Dohody o zmene zmluvy.

Garancia bezplatnej zmeny termínu, destinácie a hotela až do 15.05.2021 pre zájazdy objednané do 15.04.2021. V prípade zmeneného zájazdu sa uplatnia aktuálne cenové podmienky.
Možnosť zmeny mena až do 14 dní pred nástupom na zájazd za poplatok 40 EUR/osoba. Pri zmene viacerých osôb v izbe (pri jednolôžkovej izbe aj pri zmene 1 osoby v izbe) platí táto možnosť len na základe písomného súhlasu CK.

Všetky destinácie LETO 2021

Ponuku hotelov priebežne rozširujeme a aktualizujeme na našej web stránke www.hydrotour.sk