Cestovné poistenie

Milí klienti,

v predajnej sieti cestovnej kancelárie Hydrotour je možné dojednať cestovné poistenie prostredníctvom Európskej cestovnej poisťovne, ktorá je viac ako 100 rokov jedinou špecializovanou poisťovňou na cestovné poistenie a patrí pod renomovanú spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s.

 

Geografická oblasť platnosti poistenia

 

Komplexné cestovné poistenie (KCP)

Komplexné cestovné poistenie KOMFORT Komplexné cestovné poistenie PLUS
Denná sadzba Poistná suma na storno zájazdu na osobu Denná sadzba Poistná suma na storno zájazdu na osobu
Európa 2,95 EUR max. do 1300 EUR Európa 3,95 EUR max. do 1600 EUR
Svet 3,85 EUR max. do 1300 EUR Svet 4,85 EUR max. do 1600 EUR
Dopoistenie Storno KOMFORT
pri cene zájazdu vyššej ako 1 300 EUR/os.
Dopoistenie Storno PLUS
pri cene zájazdu vyššej ako 1 600 EUR/os.
Koeficient 2,7% z celkovej ceny zájazdu. Koeficient 4,9% z celkovej ceny zájazdu.
Spoluúčasť 10%
pre ochorenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu.

Spoluúčasť 25%
pre ochorenia, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu.

Chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené.
Bez spoluúčasti.

Chronické a existujúce ochorenia sú poistené.

 

Niektoré informácie týkajúce sa KCP (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 

Poistenie storna – niektoré stornodôvody (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 

Je dobré vedieť…

 

Poistenie COVID

Pre vekovú hranicu 0-69,99 rokov Pre vekovú hranicu 70-85 rokov
Denná sadzba Denná sadzba
Európa 2,60 EUR Európa 5,20 EUR
Svet 5,85 EUR Svet 11,70 EUR
Poistenie COVID je možné zjednať iba k balíku cestovného poistenia (ku KCP KOMFORT alebo PLUS)

 

Rozsah poistného krytia – Liečebné náklady COVID

Poistenie COVID Územná platnosť
Európa Svet
Ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, lekárom predpísané lieky, organizovaná preprava/preloženie do zdravotníckeho zariadenia prevoz zdravotníckym dopravným prostriedkom do vlasti podľa rozhodnutia lekára (ambulantný prevoz), repatriácia v prípade smrti. 50 000 EUR 50 000 EUR
Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.

50 EUR / noc
(max. 14 dní)

50 EUR / noc
(max. 14 dní)

 

Rozsah poistného krytia – Storno COVID

Poistenie COVID Územná platnosť
Európa Svet
Nenastúpenie na cestu z dôvodu nariadenej karantény z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu 14 a menej dní pred začiatkom objednanej cesty.
Platí pri pozitívnom teste poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
80% stornopoplatku
Max. 1 500 EUR/osoba a
max. 6 000 EUR/poistná zmluva
80% stornopoplatku
Max. 3 000 EUR/osoba a
max. 12 000 EUR/poistná zmluva
Nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. kontrola pred nástupom dohromadného prostriedku) poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
Ochorenie alebo smrť poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
Spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady. 1 000 EUR 1 000 EUR

 

Niektoré informácie týkajúce sa poistenia COVID (presné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie)

 

Oficiálne dokumenty poisťovne

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

 

V prípade doplňujúcich dotazov sme Vám radi k dispozícii na našich kontaktných miestach a u našich partnerských agentúr.