Všeobecné podmienky zliav

Všeobecné podmienky systému uplatňovania zliav

  1. Zľava sa vzťahuje na základnú cenníkovú položku každej osoby na základnom lôžku a na prístelke, resp. zdieľanom lôžku, vrátane detí, pokiaľ nie je uvedené inak.
  2. Základnou cenníkovou položkou sa rozumie deklarovaná cena uvedená v základnom cenníku bez akýchkoľvek povinných a nepovinných príplatkov (napr. Príplatky za jednolôžkovú izbu, plnú penziu, výhľad na more, servisný poplatok, komplexné cestovné poistenie, palivový príplatok a pod.).
  3. Žiadnu zľavu nemožno uplatňovať pri ponukách typu last minute/last moment, pokiaľ nie je uvedené inak.
  4. Klient má právo si uplatniť ten typ zľavy, ktorý je v súlade s podmienkami akcie, pre neho najvýhodnejší.
  5. Nárok na príslušnú zľavu za skorý nákup vzniká za podmienky zaplatenia plnej ceny zájazdu. Pri uhradení minimálnej zálohy (pri akciách, ktoré to umožňujú) bude percentuálna zľava znížená o 5%. Kombinácia zliav je možná len za podmienok stanovených pri konkrétnom type zľavy, resp. akcie. V prípade kumulácie zliav sa deklarovaná percentuálna zľava počíta súčtom percentuálnych zliav zo základnej katalógovej ceny a následne je zvýšená o prípadnú paušálnu zľavu (seniorská a pod.).
  6. Rozhodujúcimi podmienkami pre uplatňovanie deklarovaných detských zliav je termín dovŕšenia príslušného veku dieťaťa a ubytovanie dieťaťa na prístelke, príp. Na zdieľanom lôžku s minimálne dvomi dospelými osobami na základnom lôžku v spoločnej izbe.
  7. V prípade využitia akcie „možnosť zmeny termínu“, alebo akcie „možnosť zmeny destinácie“, budú pri výpočte ceny za nový zájazd uplatnené ceny a zľavy platné v deň podpisu novej zmluvy o obstaraní zájazdu/zmluvy o zájazde.