Všeobecné podmienky zliav

Všeobecné podmienky systému uplatňovania zliav

  1. Zľava sa vzťahuje na základnú katalógovú cenu každej osoby na základnom lôžku a na prístelke, vrátane detí, pokiaľ nie je uvedené inak.
  2. Základnou katalógovou cenou sa rozumie deklarovaná cena uvedená v základnom cenníku bez akýchkoľvek povinných a nepovinných príplatkov (napr. príplatky za jednolôžkovú izbu, plnú penziu, výhľad na more, servisný poplatok, komplexné poistenie, palivový príplatok a pod.).
  3. Akúkoľvek zľavu nemožno uplatňovať pri ponukách typu last minute/last moment, pokiaľ nie je uvedené inak.
  4. Klient má právo si uplatniť ten typ zľavy, ktorý je v súlade s podmienkami akcie pre neho najvýhodnejší.
  5. Nárok na príslušnú zľavu za skorý nákup vzniká za podmienky zaplatenia plnej ceny zájazdu. Pri uhradení 50% (pri akciách, ktoré to umožňujú) bude percentuálna zľava znížená o 5%. Kombinácia zliav je možná len v prípade a za podmienok stanovených pri konkrétnom type zľavy, resp. akcie. V prípade kumulácie zliav sa deklarovaná percentuálna zľava počíta súčtom percentuálnych zliav zo základnej katalógovej ceny a následne je zvýšená o prípadnú paušálnu zľavu (seniorská a pod.).
  6. Rozhodujúcimi podmienkami pre uplatňovanie deklarovaných detských zliav je termín dovŕšenia príslušného veku dieťaťa a zdieľanie ubytovania s minimálne dvomi dospelými osobami na základnom lôžku.
  7. V prípade využitia akcie „možnosť zmeny termínu“, budú pri výpočte ceny za nový zájazd uplatnené zľavy platné v deň podpisu nowej zmluvy o obstaraní zájazdu.

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF