Máme radi leto po celý rok Máme radi leto po celý rok
Chalkidiki
Jedna z najzelenších gréckych oblastí láka dovolenkárov čarokrásnymi pieskovými plážami, priezračným morom s azúrovými tónmi a unikátnou prírodou.

Na čo sa môžete tešiť na dovolenke na Chalkidikách?

Top miesta na Chalkidikách

Svätá hora Athos
Athos je najvýchodnejší z troch polostrovov s hustými lesmi, strmými svahmi, skalnatým pobrežím a kláštormi, ktoré sa rozprestierajú v belasých vodách Egejského mora. Svätá hora Athos sa pokladá za centrum pravoslávneho duchovného života. Mnohı́ sem prichádzajú , aby načerpali duchovnú energiu. Tu človek dokáže precı́tiť hlhbku duchovného života i silu pokánia. V skromných athoských kéliách či monastieroch žije niekoľko významných osobnostı́, starcov – askétov, za ktorý mi prichá dzajú tisı́ce kresťanov s rô znymi ťažkosťami.
Thessaloniki
Druhé najväčšie grécke mesto sa pýši pompéznymi pamiatkami z predkresťanských a byzantských čias, ale aj neopakovateľnou atmosférou mesta, ktorú umocňuje blankytné pobrežie Egejského mora. Mesto bolo založené okolo roku 315 p. n. l. macedónskym kráľom Kassandrosom.
Meteora
Ako v rozprávke sa budete cı́tiť v krajine „vznášajúcich sa kláštorov“. Jedinečné geologické ú tvary právom patria do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Komplex pozostáva zo 6 byzantských kláštorov, vybudovaných v 14. storočı́ na vrcholkoch skál. Prvý kláštor na najvyššej skale vybudoval mnı́ch Athanasius z polostrova Athos, ktorý bol neskôr vyhlásený za svätého. Dodnes tu žijú mnı́si, ktorı́ sa okrem modlitieb venujú aj výrobe ikon. Lokalita je cirkvou vyhlásená za „svätú , nezmeniteľnú a nedotknuteľnú “.
Záliv Toroneos
Nádherné pobrežie lemované malebnými plážami a olivovnı́kmi medzi mnohými útesmi a azúrovo modré more sú hlavné lákadlá idylického zálivu Toroneos. Toroneos ohraničujú 2 južné výbežky polostrova Chalkidiki, Kassandra a Sithonia. Fantastické podmienky na šnorchlovanie si vychutnáte pri neobývanom ostrovčeku Kelyfos, nazývaný aj ako Korytnačı́ ostrov. V blı́zkosti zálivu je situovaných viacero mestečiek so stredomorskou atmosférou, ako naprı́klad Porto Koufo, Tristinika, Marmaras, Xina, Petkori alebo Kalamitsi.
Kassandra
Najzápadnejší a najkrajší z troch „prstov“ polostrova Chalkidiki. Je navštevovaný pre svoje prı́rodné krásy, mnohokilometrové pieskové pláže, bohatú históriu a kľudnú atmosféru dediniek roztrúsených po celom obvode Kassandry a v jej vnútrozemı́. Turistické strediská na Kassandre sú zväčša pokojné. Návštevnı́kov láka vynikajúca stredomorská gastronómia v tradičných taverničkách, naprı́klad v stredisku Possidi s nádhernou plážou a majákom. Rušnejšı́m strediskom je Kalithea. Počuli ste u ž o mestečku Afytos? Je jedný m z najromantickejšı́ch miest v Grécku a návštevnı́ci sem prichádzajú najmä v podvečerných hodinách, aby si vychutnali pokojnú atmosféru pri vynikajúcej večeri, dobrom vı́nku a krásnom výhľade na more

Zaujímavosti o Chalkidikách

Zemepisne najbližšı́mi gréckymi plážami sú pre Slovensko pláže na polostrove Chalkidiki na severe Grécka. Logicky patrili teda medzi prvé destinácie, ktoré si slovenskí dovolenkári obľúbili už na začiatku 90. rokov.
Chalkidiki sú centrom gréckeho včelárstva a medovinárstva. Vyprodukuje sa tu 10% gréckej produkcie medu. Chov včiel tu má stáročnú tradı́ciu. V dobrých rokoch vyprodukujú aj 1 200 ton medu ročne.
Vďaka unikátnemu prı́rodnému prostrediu s množstvom borovicových lesov sa produkuje píniový med najvyššej kvality, ale aj grécke živicové víno Retsina. Z plodı́n sa pestujú olivy, tigy, granátové jablká, tabak a bavlnı́k.
Staroveké meno výbežku Kassandra bolo „Flegra“, čo znamená „miesto požiaru“. Podľa mytológie je táto oblasť kolı́skou obrov a tiež miestom, kde došlo k bitke obrov snažiacich sa zhodiť starých gréckych bohov z bájneho Olympu.
Na horu Athos sa dostane len “vyvolený” návštevník, výlučne mužského pohlavia, staršı́ ako 18 rokov, zdravý, nevojak, grékokatolı́k a do kláštora musı́ prı́sť z vlastnej vôle. Podmienky pre návštevníkov sú zaužívané už viac než storočie.
Zaujı́mavosťou je, že čas v kláštoroch na hore Athos plynie inak ako vo zvyšku sveta. Mnı́si sa totiž riadia juliánskym kalendárom a ich deň sa začı́na západom slnka a nie o polnoci.
Neďaleko Thessalonı́k sa nachádza okúzľujúca hora Mount Cholomontas. Hora má nadmorskú výšku len 1 165 metrov, no na jej svahoch rastie bohatá tlóra a schovávajú sa tu malebné tradičné osady, tzv. Mantemochoria.

Informácie o oblasti

Základné informácie

Štátne zriadenie: demokratická republika
Rozloha: 131 944 km2
Hlavné mesto: Atény
Počet obyvateľov: 10 787 690 (údaj z roku 2011)
Úradný jazyk: novogréčtina
Náboženstvo: pravoslávne kresťanstvo
Časový posun: SEČ+1
Víza: bezvízový styk pre občanov SR
Cestovný doklad: občania SR môžu vstupovať na územie krajiny s platným cestovným dokladom • všetci občania vrátane maloletých detí musia mať vlastný cestovný doklad, platný v čase pobytu na území Grécka
Pobytová taxa: miestna turistická daň: 3* hotel: 1,5€/izba/noc; 4* hotel: 3€/izba/noc; 5* hotel: 4€/izba/noc
Trasa cesty: Slovensko - Grécko
Trieda ubytovacieho zariadenia: klasifikácia podľa krajiny Grécko
Očkovanie: nevyžaduje sa
Situácia COVID-19: Vzhľadom na hygienické a bezpečnostné opatrenia vydávané v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID 19 v jednotlivých štátoch môžu byť v záujme prevencie a zabezpečenia maximálnej bezpečnosti klientov platné alebo podľa aktuálnej situácie vyhodnotené a prijaté rôzne obmedzenia resp. opatrenia, ktoré môžu mať dosah na kvalitu, obsah resp. rozsah zabezpečovaných služieb. Uvedené skutočnosti sú dôsledkom aktuálnej situácie súvisiacej so zamedzením šírenia pandémie a cestujúci si je vedomý tohto rizika za ktorého následky CK nezodpovedá.
Napätie: 220 V
Dôležité čísla: tiesňové volanie 112, prvá pomoc – 166, dopravná polícia – 100, požiarnici – 199, turistická polícia – 171,
Veľvyslanectvo SR: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach, Georgiou Seferi 4, Paleo Psychiko, 154 52 Atény, +30 2106771980, +30 2106771870, +30 6932408028, emb.athens@mzv.sk, www.mzv.sk/web/ateny

Popis
Krajina, ktorá je od antických čias považovaná za kolísku civilizácie, dnes patrí k najvyhľadávanejším dovolenkovým destináciám a turistov láka nie len bohatou históriou prelínajúcou sa s mytologickým svetom gréckych bohov, ale aj nádherným prírodným prostredím a fascinujúcimi plážami. Jednu z najzelenších oblastí Grécka, pripomínajúcu Poseidonov trojzubec, tvoria tri polostrovy: Kassandra, Sithonia a Athos, ktorý bol po stáročia centrom pravoslávia a dnes na jeho území stojí 20 ortodoxných kláštorov. Chalkidiki lákajú turistov vďaka 550 kilometrom pobrežia s čarokrásnymi zlatistými pieskovými plážami a priezračným morom s azúrovými tónmi. Vďaka unikátnemu prírodnému prostrediu s množstvom borovicových lesov sa stali centrom gréckeho včelárstva a med pochádzajúci z tejto oblasti je veľmi vyhľadávaný. Kultúrnym a administratívnym centrom Chalkidík je kozmopolitné mesto Thessaloniki s medzinárodným letiskom. Moderné mesto s badateľnými stopami histórie dnes vďaka svojej rozmanitosti láka návštevníkov z celého sveta.
Poloha
Grécko sa nachádza v najjužnejšej časti Balkánskeho polostrova a jednu pätinu jeho rozlohy tvoria ostrovy. Hlavnú časť gréckeho územia tvoria polostrov Atika a Korintským prieplavom oddelený Peloponéz. Na severozápade hraničí s Albánskom, na severe s Macedónskom a Bulharskom a na severovýchode a východe s Tureckom. Západné brehy Grécka obmýva Iónske more, východné brehy more Egejské. Obe moria sa stali známe najmä vďaka svojej čistote a kvalite pláží, z ktorých sa mnohé pýšia Modrou vlajkou Európskej únie.
Klíma
Grécko patrí medzi vyhľadávané a turisticky atraktívne krajiny vďaka čistému moru a príjemnej miernej klíme. Teplota vzduchu a vody umožňuje stráviť tu dovolenku od mája do októbra. Teploty v Grécku dosahujú počas leta príjemných 30 až 35 °C.
Príroda
Nezabudnuteľnými prírodnými scenériami sa pýšia najmä ostrovy Kréta, Kos a Rodos, ako aj fascinujúci Peloponéz a najzelenšie Iónske ostrovy Korfu a Zakynthos. Hornaté zalesnené oblasti sú domovom mnohých voľne žijúcich zvierat. Nezabudnuteľná je najmä podmorská fauna s množstvom farebných rybičiek. Nádherne kvitnúce oleandre, cyprušteky či olivovníky sú zase pýchou gréckej flóry.
História
Grécko je krajina s bohatou históriou, krajina, ktorá dala svetu najslávnejších filozofov, matematikov či dramatikov. Sokrates, Platón, Aristoteles, Archimedes, Pytagoras, Hypokrates, Homér a mnohí iní položili základy všetkých hlavných vedných odborov od filozofie až po lekárstvo, stali sa zakladateľmi dejepisectva a štátovedy, ale aj umeleckej prózy a drámy. Ku gréckej histórií neodmysliteľne patria aj Olympijské hry, ktorých vznik sa datuje do roku 776 pred naším letopočtom.
Kuchyňa
Grécka kuchyňa je preslávená po celom svete. Jej základ tvorí čerstvá zelenina a zdraviu veľmi prospešný olivový olej. Na jedálnom lístku nájdete najmä čerstvé šaláty so syrom feta, gyros, musaku, souvlaki a ďalšie špeciality. K dobrému jedlu patrí nielen grécke víno retsina či aperitív ouzo, ale aj dobrá hudba a tradičná grécka pohostinnosť.