Covid info

Vstupné podmienky do obľúbených dovolenkových destinácií ako Omán a podmienky návratu do SR

Kde môžem cestovať? Za akých podmienok? Čo ma čaká po návrate na Slovensko? Pripravili sme súhrn, ktorý obsahuje všetky aktuálne informácie, ktoré potrebujete vedieť ohľadom Vašej dovolenky. Podmienky vstupu, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19).

Aby bolo cestovanie na dovolenku komfortnejšie, prinášame Vám v spolupráci so spoločnosťami Estetikderm a Unilabs možnosť testovania za zvýhodnené ceny  vo viacerých slovenských mestách.

Pred dovolenkou je potrebné si zistiť podmienky v cieľových destináciách, vybrali sme obľúbené dovolenkové destinácie. Do niektorých krajín je vstup bez obmedzení, do vybraných sa dostanete iba s negatívnym testom a iné ponúkajú viaceré možnosti (potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 či negatívny test). Kompletný prehľad nájdete na na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Omán

Podmienky vstupu do Ománu:

 • vstup do Sultanátu Omán je umožnený pre všetky plne zaočkované osoby, ktorým od poslednej dávky uplynulo viac ako 14 dní.
 • a zároveň je povinné preukázať sa negatívnym PCR testom s QR kódom, ktorého čas odberu nie je starší ako 72 hodín pred vstupom do Ománu.
 • všetci cestujúci sa musia preukázať cestovným pasom s minimálnou dobou platnosti viac ako 6 mesiacov po návrate z Ománu.
 • je potrebné mať medzinárodné zdravotné poistenie, ktoré pokrýva aj náklady spojené s prípadnou liečbou a hospitalizáciou v dôsledku Covid-19 na dobu 1 mesiac. Poistenie je možné dojednať spolu s kúpou zájazdu.
 • osoby mladšie ako 18 rokov sú oslobodené od PCR testov a preukázania potvrdenia o očkovaní.
 • pred vstupom do Ománu je potrebné sa registrovať na stránke Registration Form – eMushrif, kde je nutné nahrať potvrdenie o očkovaní (s QR kódom) a potvrdenie o vykonaní PCR testu (s QR kódom).
 • Po prílete do Ománu je každý cestujúci povinný zakúpiť si víza potrebné pre vstup do krajiny. Aktuálna cena víz je: zadarmo / do 14 dní; 20 OMR / mesiac. Víza máte možnosť si zakúpiť aj vopred online na portáli: evisa.rop.gov.om (5 OMR / 10 dní; 20 OMR / mesiac)   

Sultanát Omán momentálne akceptuje tieto vakcíny:

Dvojdávkové: Pfizer BioNTech, Oxford Astrazeneca, Covishield AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Moderna a Sinopharm

Jednodávkové: Johnson & Johnson Janssen.

Pri návrate do SR z Ománu sa cestujúci od 12 rokov musia vedieť preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín (PCR testy bude možné absolvovať v hoteli za cca 20 OMR.).

Vstup a pobyt na palube lietadla je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2, FFP3, KN95 alebo N95. Výnimku majú deti do 6 rokov.

Ponuky dovoleniek do Ománu ▶

Podmienky návratu do SR od 19. júla 2021

Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

VSTUP NA ÚZEMIE SR leteckou dopravou

Vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska.

Aby bolo cestovanie na dovolenku komfortnejšie, prinášame Vám v spolupráci so spoločnosťami Estetikderm a Unilabs možnosť testovania za zvýhodnené ceny  vo viacerých slovenských mestách.

Režim pre PLNE ZAOČKOVANÉ OSOBY

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR NEMAJÚ nariadenú karanténu, ak prichádzajú z krajín uvedených vo Vyhláške SR č. 255, príloha č. 1.

Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.

Za plne zaočkované osoby sa považujú osoby:

Režim pre OSTATNÉ OSOBY (nezaočkované osoby alebo nie plne očkované osoby)

 • Pred odletom z dovolenky sa musia registrovať na stránkach Ministerstva dopravy a vyplniť formulár na dohľadávanie kontaktov pri leteckej doprave https://www.mindop.sk/covid/
 • Povinná registrácia najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska.
 • Musia nastúpiť do 14. dňovej karantény. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali – končí sa vtedy, keď ostatným členom.
 • Pokiaľ sa osoba nebude testovať PCR testom po dobu trvania karantény, tak pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.

Povinná registrácia na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica sa netýka:

 • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta

 Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí
 • Deti do 12 rokov, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu – prechodne do 9. augusta
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

Aby bolo cestovanie na dovolenku komfortnejšie, prinášame Vám v spolupráci so spoločnosťami Estetikderm a Unilabs možnosť testovania za zvýhodnené ceny  vo viacerých slovenských mestách.

Tento prehľad nemá záväzný charakter. Klientom a cestujúcim odporúčame sledovať aktuálne opatrenia v platnej vyhláške a spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky.

Aktualizované 14.01.2022