Covid info

Vstupné podmienky do obľúbených dovolenkových destinácií:

Omán, Grécko, Južný Cyprus, Severný Cyprus, Turecko, Chorvátsko

a podmienky návratu do SR

Kde môžem cestovať? Za akých podmienok? Čo ma čaká po návrate na Slovensko? Pripravili sme súhrn, ktorý obsahuje všetky aktuálne informácie, ktoré potrebujete vedieť ohľadom Vašej dovolenky. Podmienky vstupu, prehľadná mapa, aktuálne odporúčania a zákazy (COVID-19)

Podmienky návratu do SR od 19. júla 2021

Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

VSTUP NA ÚZEMIE SR leteckou dopravou

Vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska.

Aby bolo cestovanie na dovolenku komfortnejšie, prinášame Vám v spolupráci so spoločnosťami Estetikderm a Unilabs možnosť testovania za zvýhodnené ceny  vo viacerých slovenských mestách.

Režim pre PLNE ZAOČKOVANÉ OSOBY

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR NEMAJÚ nariadenú karanténu.

Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.

Za plne zaočkované osoby sa považujú osoby:

Režim pre OSTATNÉ OSOBY (nezaočkované osoby alebo nie plne očkované osoby)

 • Pred odletom z dovolenky sa musia registrovať na stránkach Ministerstva dopravy a vyplniť formulár na dohľadávanie kontaktov pri leteckej doprave https://www.mindop.sk/covid/
 • Povinná registrácia najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska.
 • Musia nastúpiť do 14. dňovej karantény. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali – končí sa vtedy, keď ostatným členom.
 • Pokiaľ sa osoba nebude testovať PCR testom po dobu trvania karantény, tak pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa.

Povinná registrácia na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica sa netýka:

 • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
 • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta

 Karanténa nie je povinná pre:

 • plne zaočkovaných ľudí
 • Deti do 12 rokov, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.
 • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu – prechodne do 9. augusta
 • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.
 • nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní

Aby bolo cestovanie na dovolenku komfortnejšie, prinášame Vám v spolupráci so spoločnosťami Estetikderm a Unilabs možnosť testovania za zvýhodnené ceny  vo viacerých slovenských mestách.

Obľúbené dovolenkové destinácie

Pred dovolenkou je potrebné si zistiť podmienky v cieľových destináciách, vybrali sme obľúbené dovolenkové destinácie. Do niektorých krajín je vstup bez obmedzení, do vybraných sa dostanete iba s negatívnym testom a iné ponúkajú viaceré možnosti (potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 či negatívny test). Kompletný prehľad nájdete na na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Omán

Podmienky vstupu do Ománu:

Sultanát Omán momentálne akceptuje tieto vakcíny:

Dvojdávkové: Pfizer BioNTech, Oxford Astrazeneca, Covishield AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Moderna a Sinopharm

Jednodávkové: Johnson & Johnson.

Pri návrate do SR sa všetci cestujúci z Ománu musia vedieť preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín (PCR testy bude možné absolvovať v hoteli.).

Ponuky dovoleniek do Ománu ▶

Grécko

Last Minute ponuky dovoleniek do Grécka ▶

Južný Cyprus

Akciové ponuky dovoleniek na Južný Cyprus ▶

Severný Cyprus

Podmienky vstupu na Severný Cyprus:

1. Plne zaočkovaná osoba, alebo osoba, ktorá prekonala Covid-19 (max. 180 dní, ale nie menej ako 30 dní pred vstupom na S. Cyprus):

2. Nezaočkovaná osoba a osoba ktorá neprekonala Covid-19:

Slovensko je momentálne zaradené medzi zelené krajiny aj v ponímaní Severného Cypru. Na Severný Cyprus tak môžeme cestovať bez potreby karantény. Zoznam sa aktualizuje každých 7 dní, v zásade k pondelku nasledujúceho týždňa.

Ak sa Slovensko zaradí v ponímaní Severného Cypru zo zelenej do oranžovej zóny, vznikne pre nezaočkované osoby povinnosť 5-dňovej karantény po príchode na Severný Cyprus.

3. Dieťa 6-18 (17.99) r.:

4. Dieťa 0-6 (5.99) r.:


Akciové ponuky dovoleniek na Severný Cyprus ▶

Chorvátsko

 1. negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 2. alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky)
 3. potvrdenie nie staršie ako 270 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya/Sputnik V, Sinopharm), alebo predloženie osvedčenia nie staršieho ako 270 dní od prijatia jednej dávky vakcíny (Janssen/Johnson & Johnson), a od podania tejto jednej dávky uplynulo minimálne 14 dní;
 4. potvrdenie o prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya/Sputnik V, s ktorými je možné vstúpiť do Chorvátskej republiky v období od 22. do 42. dňa prijatia vakcíny, alebo od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca;
 5. potvrdenie o prekonaní COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 270 dní pred príchodom na hraničný priechod; 
 6. predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z infekcie vírusom SARS-CoV-2, pričom test sa uskutočnil 270 dní vopred a nie je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predloženia lekárske potvrdenie o prekonaní (v anglickom alebo chorvátskom jazyku); 
 7. alebo PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu – RAT na SARS-CoV-2 ihneď po príchode do Chorvátskej republiky (na vlastné náklady), s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania sa stanoví miera samoizolácie na obdobie desiatich (10) dní.

Ak antigénový test (RAT) nebude mať viditeľného výrobcu a/alebo obchodný názov, nebude test prijatý ako dôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky. 

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Pri PCR teste (s QR kódom) a rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). V opačnom prípade bude test prijatý ako nedôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky.

Neodporúčame svojvoľne akýmkoľvek spôsobom dodatočne vpisovať do potvrdenia o negatívnom teste typ alebo inštitúciu testovania, hrozí pokuta za falzifikát a s tým spojené nepríjemnosti vrátane zdržania na hranici.

QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2.) dátum narodenia/rodné číslo; 3.) dátum testovania; 4.) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

Turecko

Letecké spoločnosti reflektujú pravidlá v destinácii, kam letia. Spoločnosť Smart Wings, s ktorou lietame nevyžaduje žiadne testy navyše, len tie, ktoré potrebujete pri vstupe do destinácie.

Vstup a pobyt na palube lietadla je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2, FFP3, KN95 alebo N95. Výnimku majú deti do 6 rokov.

Tento prehľad nemá záväzný charakter. Klientom a cestujúcim odporúčame sledovať aktuálne opatrenia v platnej vyhláške a spĺňať všetky zákonom stanovené podmienky.

Aktualizované 16.9.2021