Cestovné poistenie Allianz

Milí klienti,

v predajnej sieti cestovnej kancelárie Hydrotour je možné dojednať cestovné poistenie prostredníctvom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Geografická oblasť platnosti poistenia

Cestovné poistenie so sadzbou platnou v roku 2021

Komplexné cestovné poistenie (zóna A)3,07 EUR / deň
Komplexné cestovné poistenie (zóna B)4,06 EUR / deň
Nadštandardné pripoistenie storna zájazdu (so spoluúčasťou)3,65% z ceny zájazdu
Nadštandardné pripoistenie storna zájazdu (bez spoluúčasti)5,70% z ceny zájazdu

Oficiálne dokumenty poisťovne platné pre poistný produkt 2021

Cestovné poistenie so sadzbou platnou v roku 2020

Komplexné cestovné poistenie (zóna A)2,85 EUR / deň
Komplexné cestovné poistenie (zóna B)3,75 EUR / deň
Nadštandardné pripoistenie storna zájazdu (so spoluúčasťou)3,20% z ceny zájazdu
Nadštandardné pripoistenie storna zájazdu (bez spoluúčasti)5,00% z ceny zájazdu

Oficiálne dokumenty poisťovne platné pre poistný produkt 2020

Predmet poisteniaKrytie produkt 2020Krytie produkt 2021
Liečebné náklady – náklady v súvislosti s epidemickou alebo pandemickou chorobouKryté len v krajinách/lokalitách:
• v ktorých nebola vyhlásená epidémia/pandémia štátnym orgánom / WHO,
• ktoré nie sú uvedené v zozname rizikových štátov poisťovateľa (aktuálne v zozname ASP sú v súvislosti s ochorením COVID-19 za rizikové považované všetky krajiny sveta).
Kryté v nerizikových krajinách / lokalitách podľa vyhlásenia štátneho orgánu; nebude sa uplatňovať osobitný zoznam rizikových štátov poisťovateľa.
Stornovacie poplatky /  nevyužité cestovné služby (oneskorený nástup / predčasný návrat)Kryté v prípade ochorenia poisteného / blízkej osoby / spolucestujúceho na epidemické / pandemické ochorenie (nie v prípade karantény).Kryté aj v prípade karantény definovanej vo VPP.

Základné rozdiely medzi poistnými produktmi

Vyjadrenie poisťovne k vráteniu poistného z nadštandardného poistenia stornovacích poplatkov

V prípade doplňujúcich dotazov sme Vám radi k dispozícii na našich kontaktných miestach a u našich partnerských agentúr.