Animátor / Animátorka CK Hydrotour pre letnú sezónu 2024

Chceš zažiť najlepšie leto vo svojom živote? Rád/rada cestuješ, spoznávaš nové krajiny a stretávaš nových ľudí? Rozmýšľaš nad prácou, pri ktorej by si si stihol užiť slnko, piesok a more? Rád športuješ, tancuješ, zabávaš ostatných a chceš to mať ako náplň práce? Ak áno, staň sa animátorom/animátorkou Klubu Leto pre cestovnú kanceláriu Hydrotour a pošli nám svoj životopis najneskôr do 28. januára 2024.

Cestovná kancelária Hydrotour Ti ponúka jedinečnú šancu, ako stráviť nezabudnuteľné leto a skĺbiť prácu so zábavou. Staň sa animátorom CK Hydrotour a o výnimočné zážitky budeš mať postarané.

Neváhaj, pošli nám svoj životopis, aktuálnu fotku, príp. motivačný list na adresu animator@hydrotour.sk. Video vizitka v trvaní do 1 minúty, v ktorej sa krátko predstavíš, povieš, prečo by si chcel robiť animátora a predvedieš svoj talent, je vítaná.

Kde môžeš pracovať ako animátor pre CK Hydrotour?

Termín nástupu: jún/júl 2024 v závislosti od konkrétnej destinácie.

Termín ukončenia: september 2024 v závislosti od konkrétnej destinácie.

Náplň práce:

Požiadavky na zamestnanca:

Naše výhody:

Druh pracovného pomeru: Pracovná zmluva na polovičný úväzok alebo Dohoda o brigádnickej práci študentov (pre študentov).

Ponúkaná odmena: 435 eur + zaujímavé finančné bonusy každý mesiac

Neváhaj, pošli nám svoj životopis, aktuálnu fotku, príp. motivačný list na adresu animator@hydrotour.sk. Video vizitka v trvaní do 1 minúty, v ktorej sa krátko predstavíš, povieš, prečo by si chcel robiť animátora a predvedieš svoj talent, je vítaná.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Zaslaním žiadosti, životopisu, motivačného listu, dotazníka a ďalších dokumentov ( ďalej len „dokumentácia“) v súvislosti so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na zverejnenú pracovnú pozíciu, vyjadrujem vedome svoj dobrovoľný a slobodný súhlas spoločnosti HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 371 981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sa, vložka č.: 3276/B ( ďalej len „Spoločnosť“) na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených v doručenej dokumentácii a osobných údajov, ktoré o mne Spoločnosť získala v súvislosti s výberovým konaním a /alebo pohovorom v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu o ktorú som prejavil záujem, na účel zaradenia mojich osobných údajov do evidencie uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti. Tento súhlas udeľujem na dobu 1 roka od jeho poskytnutia. Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu Spoločnosti resp. elektronicky na adresu hydrotour@hydrotour.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), ktoré sú uvedené na webovom sídle Spoločnosti https://www.hydrotour.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Uchádzač zároveň potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a presné. Vyplnenie a odoslanie dotazníka nie je pre uchádzača ani pre HYDROTOUR, cestovnú kanceláriu, a.s. záväzným prísľubom budúcej spolupráce, a preto nevznikajú z jeho odoslania a prijatia žiadne vzájomné nároky.

Naspäť