Call centrum: +421 (2) 3263 0033

Pondelok-Piatok: 9:00-19:00
Sobota: 9:00-13:00

RÝCHLY VÝBER A VÝPOČET CENY

NEPOVINNÉ KATEGÓRIE

Krajina

Termín od

Počet izieb

Izba č. 1

dospelých

detí

Vek detí

Izba č. 2

dospelých

detí

Vek detí

Izba č. 3

dospelých

detí

Vek detí

Opravy a zmeny tlačeného katalógu Leto

Vážení klienti,

napriek mimoriadnej snahe o presné a vyčerpávajúce informácie, v tlačenej verzii katalógu HYDROTOUR LETO 2018 sa vyskytli nepresnosti, opravy, aktualizácie a doplnenia na ktoré si Vás dovoľujeme upozorniť.

  • Strana 439. - Všeobecné zmluvné podmienky, článok 8. - Osobné údaje
    Z dôvodu Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.05.2018, sa celý článok 8 nahrádza nasledovným textom:

    Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon). Informovanie o spracovaní osobných údajov osôb zúčastnených na zájazde a o ich právach vyplývajúcich zo zákonnej úpravy zabezpečuje CK prostredníctvom informácií uverejnených na webovom sídle www.hydrotour.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

Ďakujeme za Vaše porozumenie

Kolektív cestovnej kancelárie HYDROTOUR

Dovolenkoblog

 

Špeciálna ponuka

 

Videá z hotelov

 

Ocenenia

 

Sledujte nás

 

Reklama

Allianz
 
VÚB
 
Recenzie Hotelov
 
Letisko Sliač - SLD
 
RegionPress - najčítanejšie regionálne noviny
 
Axbenet - prenájom železničných vozňov


Prihlásenie